V Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

5.2. Dostawę zamówionych Towarów realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy.

Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

  • Kurier (przedpłata na konto) 18,00 zł
  • Kurier (płatność przy odbiorze) 23,00 zł
  • InPost paczkomaty 13,00 zł
  • Dla zamówień powyżej 300 zł – dostawa GRATIS

5.3. Koszty dostawy pokrywa Klient w kwocie odpowiadającej danemu sposobowi dostawy, wybranemu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5.4. Towary przekazywane są dostawcy, nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry) albo po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu Towarów (w przypadku płatności za pobraniem).

5.5. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat).

Sprzedawca informuje, że:

1)  z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu  albo faktury.

 

VI Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Cena Towaru nie uwzględnia ceny dostawy Towaru.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

     a) Przelewem na numer konta bankowego

Vertion Group Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

  • mbank PL 85 1140 2088 0000 4142 9100 1001
  • mbank PL 58114020880000414291001002  EUR
  • mbank PL 31114020880000414291001003  USD
  • mbank PL 04114020880000414291001004  GBP

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

      b) BLIK, za pomocą bramki płatniczej mbank paynow

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

      c) E-przelewy za pomocą bramki płatniczej mbank paynow

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

      d) Za pobraniem

Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę. 

  • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło